G3F Frappe Blend

215,000.00

Mã: G3F010 Danh mục:
Đọc tiếp

G3C Caramel Blend

190,000.00

Mã: G3C009 Danh mục:
Đọc tiếp

G3H Hazelnut Blend

205,000.00

Mã: G3H008 Danh mục:
Đọc tiếp

G3M Mocha Blend

195,000.00

Mã: G3M007 Danh mục:
Đọc tiếp

G3E Espresso Blend

210,000.00

Mã: G3E006 Danh mục:
Đọc tiếp

G3PT Premium Blend

220,000.00

Mã: G3PT005 Danh mục:
Đọc tiếp

G3D Dark Roast

220,000.00

Mã: G3D004 Danh mục:
Đọc tiếp

G3L Limited Edition

250,000.00

Mã: G3L003 Danh mục:
Đọc tiếp

Cà Phê Rang Xay

G3F Frappe Blend

215,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3C Caramel Blend

190,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3H Hazelnut Blend

205,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3M Mocha Blend

195,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3E Espresso Blend

210,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3PT Premium Blend

220,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3D Dark Roast

220,000.00

Cà Phê Rang Xay

G3L Limited Edition

250,000.00

SUMMER 2023 “Mua 2 gói cà phê rang xay, giảm 10%” 

Áp dụng cho tất cả các sản phẩm cà phê rang xay đóng gói của G3 Coffee.